Politiskt

  Alternativ

 

 

 

POLITISKT ALTERNATIV - bildades som ideell förening den 15 nov. 2009, genom mötesbeslut av 17 närvarande personer. Styrelse om 5 personer valdes. PA blev genom beslut hos Valmyndigheten den 19 febr. 2010 registerat under partibeteckningen POLITISKT ALTERNATIV.

 

 

 

 

Besök våran blogg här.

 

 

PA Remissvar budget 2016-2018 - PDF

 

 

PA PA Remissvar budget 2015-2017 - PDF

PA Fördjupat handlingsprogram 2014-2018 - PDF

PA Uttalande 25/3 - 2012 - PDF

PA Kultur Fridtidsprogram Mars 2012 - PDF

PA Slutligt remissvar KOMPLEMENT Budget 2012 - PDF

PA Yttrande säkerhetsprogrammet - PDF

Yttrande PA komplettering Nov 2011 för budget 2012 - PDF

PA Remissyttrande - PDF

PA-KFM_20-juni-2011 - PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

      Webmaster: Marcus Danielsson.