Politiskt

  Alternativ

 

 

 

Kontakta oss på: Info@politiskt-alternativ.se

 

VÄLKOMMEN som medlem i det nya partiet -

Tillsammans kan vi agera och verka för en positiv utveckling i hela vår kommun. 

 

Medlemsskap är öppet för kommuninnevånare och fastighetsägare inom Vilhelmina kommun.
 
Medlemsskap är också öppet för personer som av någon anledning är beroende av den politik
som förs i kommunen. Nämnda medlemsskap ska då redovisas som stödmedlem med närvarorätt,
diskussions och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
Medlemmar ska årligen betala en medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

 

Du kan bli medlem i Politiskt Alternativ genom att inbetala medlemsavgiften för år 2014: 100 kronor.

Bankgiro  498-5347  eller Plusgiro  54 49 64-0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

       Webmaster: Marcus Danielsson.