Vård, omsorg

  • Dikanäs/Saxnäs: Driva projekt för att bygga upp två minitandläkarmottagningar i Träffpunkten och t.ex. Saxnäsgården, där ambulerande tandläkare kan vara verksamma ett par veckor per kvartal. I samverkan med både landsting och privata aktörer.

  • Verka för etablerandet av en privatläkarmottagning i Vilhelmina. Stort behov föreligger.

  • Att från kommunalt håll verka för distriktssköterskemottagningar har en godtagbar bemanning i fjälldalarna. Det krävs kommunalt politiskt tryck för att påverka landstinget idag.

  • Utreda Trygghetsboende, se över möjligheterna till att skapa seniorboende.

  • I preventivt syfte återupprätta den s.k. fixartjänsten.

  • Se över möjligheterna till servicetjänster, 6-8 timmar, för personer 70+ med förenklad biståndsbedömning. Helt beroende av möjligheter till finansiering. Där man kan välja mellan kommunal hemtjänst eller privata utförare.

  • Familjecentral, kräver en djupare beredning och utredning.

  • Behovet av en förstärkning av kurativ hjälp inom skolan är nödvändigt. Skolpsykologen delas av tre kommuner, varför en förstärkning på kuratorsidan och/eller skolsköterske sidan är behövlig.

  • Anhörigstöd, anhörigförening: Vi vill omgående utreda hur man kan stödja anhöriga och föreningarna på ett bättre sätt än vad som sker idag.

  • Vi prioriterar att återinföra terapin för våra äldre.

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      

 

 

    

     Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

     Webmaster: Marcus Danielsson.

PA LOV yttrande feb 2010