Tillväxtprojekt PA


Drivna genom samordning och samverkan, företag och/eller föreningar tillsammans med kommun och länsstyrelse, eventuellt med Region Västerbotten samt Landstinget. Det här är inga löften, utan konkreta projekt och mål som vi vill verka och arbeta för.


Infrastruktur

Tillgänglighet mot extern marknad = Flyg, tåg, buss, gods, näringarna, marknad, turism.


  • Arbeta för beläggning av sträckan Morka-Dikanäs. Tärna-Kittelfjäll?  ”Skidvägen” ?   Väg Klimpfjäll. Verka för beläggning av sträckan mellan väg 1067 och Grundfors.

  • Inlandsbanan, arbeta för elektrifiering på sikt, uppgradering där svag bärighet finns. Uträtning av ”hårnålskurvor”. Snabbpendeltåg Dorotea, Vilhelmina, Storuman, för att underlätta pendling för studenter och arbetspendlare.

  • Utreda två alternativ för ny flygplats, där trakterna närmare Dorotea kan undersökas som alternativ vilket gagnar övriga kommuner, och ger säkrare och troligtvis billigare bana.

  • Att driva flygplatsen i förvaltningsform, samt att flygplats och destinationsbolag måste särskiljas. Sagadals utbyggnad och DSL kan inte hänga samman hur länge som helst.  DSL måste få fritt spelrum i hela landskapet Södra Lappland. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

     Webmaster: Marcus Danielsson.