Grundläggande förhållningsätt:

 

 

POLITISKT ALTERNATIV,

har som utgångspunkt, att inte låsa sig vid ideologiska ställningstaganden. Varje ärende och fråga behandlas utifrån de förutsättningar som finns.

 

POLITISKT ALTERNATIV,

har som strävan att inom partiet ha en så bred förankring som möjligt i alla beslut och ställningstaganden. Öppna möten för våra medlemmar och sympatisörer inför alla politiska nämnde sammanträden och kommunfullmäktige är grunden. Rådgivande funktioner genom internet är metoder vi vill använda och utveckla när ärenden är brådskande, både inom och utom partiet .

 

POLITISKT ALTERNATIV,

vill utveckla en samtalsdemokrati, där inte bara medlemmar utan alla medborgare kan väcka frågor genom att vända sig till vårt parti. Vi vill på detta sätt fördjupa den representativa demokratin .

 

POLITISKT ALTERNATIV,

har högt i tak, men personliga påhopp eller kränkande tillmälen accepteras inte - vare sig det gäller våra meningsmotståndare eller inom oss själva. Detta gäller både i tal och skrift .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

      Webmaster: Marcus Danielsson.