Vi vill -

stärka kommunfullmäktige som högsta beslutande organ, och återföra strategiska och visionära diskussioner och besluten dit.

 

Vi vill -

att den kommunala beslutsgången ska vara öppen och överskådlig. Ärenden ska i framtiden ligga i ämnes- eller ärendeform,
samt vara lättillgängliga och överskådliga.
Skrivna protokoll ska vara lättare att följa.
Insyn, medverkan, delaktighet är ledord i vårt synsätt på hur en kommunal demokrati ska förvaltas och utvecklas.

 

Vi vill -

införliva en bygdeutvecklingsplan i den kommunala översiktsplanen, som tar sikte på hela kommunens utveckling och tillväxt.

 

Vi vill -

skapa en demokratisk rutin där berörda parter får en uppgift som remissinstans i alla frågor som berör deras områden. Vi ska använda och betrakta medborgarna som den resurs de är -
det vill säga - grunden för kommunens existens.

 

Vi vill -

skapa en tydlig arbetsordning och regelverk för kommunalrådet. Kommunalrådet ska ansvara för att kommunallagen efterlevs, samt att tidsplanen för den kommunala budgeten följs. Samt ansvara för att demokrati och organisationsfrågor vårdas och utvecklas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

      Webmaster: Marcus Danielsson.